ØNSK vil mere end at servere god kaffe til danskerne, og det er en af vores kerneværdier, at det arbejde, vi laver her i Danmark, er med til at skabe bedre vilkår for de bønder i Nicaragua, der sørger for at vi får kaffe i koppen.

Herunder kan du blive lidt klogere på, hvad vores engagement i og støtte til det nicaraguanske kooperativ Corcasan har af betydning.

Højere kvalitet genngem uddannelse

Bønderne, der er en del af kooperativet, får træning og uddannelse i kaffeproduktionens kunst, hvilket er med til at højne kvaliteten betydeligt og dermed kan bonden i sidste ende få en højere pris for sit produkt. 

Mindre spild i bearbejdningsprocessen

Kooperativet har fået muligheden for at investere i sin egen kaffemølle og tørringsanlæg, hvilket betyder at de kan holde flere af processerne internt. Det giver dem et højere udbytte, bedre kvalitet og en større fortjeneste, fordi der er færre led i kæden til at tjene en del af udbyttet. 

208 familier har en bæredygtig fremtid foran sig

Kooperativet har i dag mere end 200 familiegårde, der bidrager til den Corcasan-kaffe som ØNSK er så stolte af at servere. Det betyder at disse familier står overfor en mere sikker og bæredygtig fremtid, hvor retfærdig handel er med til at skabe muligheder og fremgang for det lille lokalsamfund. 

Attraktive mikro-lån

Kooperativet giver gode muligheder for, at bønderne kan investere i afgrøder, der først bærer frugt efter 4 år. Dette er ikke noget man kan få et pengeinstitut til, og dermed får flere mindre gårde en chance for at skabe en lille forretning.