I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på et FN topmøde. De 17 verdensmål sætter kursen frem mod 2030 og rummer de mange sociale- og miljømæssige udfordringer som planeten står over. ØNSK har valgt at fokusere på 4 af de verdensmål, hvor vi kan gøre den største forskel og som rummer nogle af de udfordringer, som vi gerne vil være med til at finde svaret på. Du kan læse mere om de 17 verdensmål her. 

Vi bidrager til løsningen på denne problemstilling ved at:

  • Handle direkte med bønderne og derved sørge for, at en større portion af pengene ender i bondens lomme og ikke mellemmandens. 
  • Støtte et kooperativ, der sørger for at få kvinder i arbejde. Kvinder lever oftere i fattigdom end mænd, så ved at skabe mere ligestilling, får vi samtidig mindre fattigdom.

Vi bidrager til løsningen på denne problemstilling ved at:

  • Være involverede i projekter der skaber bedre forhold for bøndernes arbejdsdag, heriblandt ansættelse af agronomer der træner og uddanner bønderne, opgradering af maskiner m.m. 
  • Være med til at skabe et mere bæredygtigt liv for bønderne, der gør dem i stand til at forsørge deres familier. 

Vi bidrager til løsningen på denne problemstilling ved at:

  • Genbruge det vand der bruges til at vaske kaffebærerne flere og derefter rense det før vandet udsluses igen. 
  • Støtte investeringer i maskiner der optimerer processerne og derved sænke energitab og mængden af spild. 
  • Sætte krav til en bæredygtig udvikling af produktionen. 

Vi bidrager til løsningen på denne problemstilling ved at:

  • Vælge økologisk dyrkede kaffebønner, der skåner miljøet for kemikalier. 
  • Støtte bønder der går op i bevarelse af biodiversitet og som passer på økosystemerne i områderne omkring gårdene.