ØNSK Kaffe FN bæredygtighedsmål

Fascinationen og kendskabet til Nicaragua stammer fra Rasmus Ditlev, den ene af to iværksættere bag ØNSK. Rasmus har i en længere periode boet hos noget familie i Tipitapa, en lille by en time nord for Nicaraguas hovedstad Managua, som producerer kakao og honning. Det var igennem dem fik vi kontakt til nogle små kaffeproducenter, som vi blev meget betaget af.

Udover fascinationen af bøndernes passion for god kaffe og håndværket i dyrkningsprocessen, er klimaet og det vulkanske højland også helt ideelt til at producere en hel fantastisk kaffebønne. Derfor køber ØNSK al sin kaffe fra Nicaragua.  

Men Nicaragua er andet end fantastisk kaffe. Det er også et land, som kæmper med økonomiske problemer som følge af borgerkrige og politisk ustabilitet. Næsten en fjerdedel af landets 6 mio indbyggere lever i ekstrem fattigdom dvs. for under 2 USD om dagen. Derfor er det en fuldstændig integreret del af ØNSK at sikre, at når vi køber kaffe hos vores producenter, bidrager vi til bæredygtig udvikling - økonomisk såvel som social.

Derfor arbejder vi aktivt med at støtte op om FNs verdensmål, som sætter kursen frem mod 2030 og rummer de mange sociale- og miljømæssige udfordringer som planeten står over for.

FNs verdensmål #1 - Afskaf Fattigdom

 • ØNSK handler direkte med kaffeproducenterne og sørger dermed for, at langt de fleste af pengene ender i kaffebondens egne lommer og ikke hos mellemmænd, som der typisk er tre-fire af gennem forsyningskæden
 • Derudover har vi valgt at samarbejde med det lille kaffekooperativ Corcasan, som har mange af de samme værdier som os. De stræber bl.a. efter at besætte halvdelen af de administrative stillinger med kvinder. Kvinder lever oftere i fattigdom end mænd på grund af ulige adgang til lønnet arbejde, uddannelse og ejendom. Fokus på at få kvinder i job er derfor med til at fremme ligestilling og mindske fattigdom.

FNs verdensmål #8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • ØNSK investerer i projekter, som skal bidrage til at forbedre arbejdsforholdene for kaffebønder i Nicaragua. Igennem samarbejdet med kooperativet Corcasan, bliver der afsat en andel af de penge, som vi betaler for kaffen til  at udvikle produktionen. De går til fx. at ansætte agronomer til at træne og uddanne bønderne i at optimere deres produktion. Andre investeringsprojekter kunne være tørringsanlæg eller maskineri til at fjerne frugten fra bønnerne, anlæg til at kompostere og udvikle organisk gødning eller lignende. Vores hensigt er at medvirke i langsigtede bæredygtige projekter, der er med til at udvikle kaffegårdene. 

  Vores filosofi er at give bønderne en fiskestang frem for en fisk.

 • Ved at udvikle kaffegårdene skaber vi forudsætning for højere kvalitet, større udbytte og kan herved give bønderne en højere pris for kaffen, samtidigt med at de producerer mere og med større effektivitet. Denne langsigtede investering hjælper bønderne med en bedre og tryggere hverdag, hvor mad, husleje og skolepenge til deres børn ikke er en bekymring.

FNs verdensmål #12 - Ansvarligt forbrug og produktion

 • Vi stiller høje krav til vores producenters kaffedyrkning, fordi økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi passer på naturen, når vi producerer. Derfor skal vores producenter blandt andet genbruge vandet i produktionen, således så vandet, der bruges til at vaske kaffebærerne, kan bruges flere gange. Vandet skal fx også renses før det udsluses igen.
 • Samtidig med at vi stiller krav til produktionen, investerer vi også i maskiner, der skal optimere processerne. Bedre og mere moderne teknologi er med til at sænke energitabet og mængden af spild.

FNs verdensmål #15 - Livet på landet:

 • Planteliv leverer 80 procent af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling. Derfor er det enormt vigtigt at passe på landbrugsjorden. Vi støtter derfor op om kaffebøndernes bevarelse af biodiversiteten, så vi passer på de lokale økosystemer.
 • Vi støtter fx vores kaffeproducenter i at skabe biodiversitet i kaffeplantagen ved fx at bibeholde store træer med fugleliv og bruge beplantning af eksempelvis banan- eller guavatræer, der kan agerer skyggetræer for kaffetræerne. Samtidig sikrer det også bønderne en sekundær indtægtskilde.
 • Vi stræber desuden efter at så meget af vores kaffe som muligt er økologisk.